Supersonic

Löser problem med råttor, möss, fladdermöss och många insekter utan gift och fällor. Verksam även mot rådjur och harar. Supersonic sänder ut intensiva ljudvågor som penetrerar skadedjurens nervsystem och driver iväg dem. På grund av ljudets intensitet och komplexitet har skadedjuren ingen möjlighet att bygga upp ett immunförsvar mot detta.

Sorkstav

Det är ett miljövänligt och säkert sätt att få bort mullvad och sork från gräsmattan, odlingen mm. Mullvadar och sorkar har dålig syn men istället har de en känslig hörsel och känner av vibrationer i marken, vilket de uppfattar som ett hot mot sin existens.

Sorkstaven utnyttjar sorkarnas känslighet mot vibrationer i marken genom att sända ut vibrationer var 15:e sekund. Detta skrämmer och irriterar sorkarna som då flyr. Sorkstaven är helt ofarlig för maskar och skalbaggar. Den har en räckvidd på ca 700m2. Drivs med 4 st 1,5V batterier som räcker ca 4-6 månader.

Attack

Attack är en enklare variant av Transonic 200. Den täcker en något mindre yta (140 m2) och den tillverkas i fjärran östern. Den fyller dock sin funktion och inbegrips även av Caporama-garantin: 2 års garanti och 1 månads öppet köp. Attack levereras komplett med nät-adapter.

Bird Chaser

Vissa fåglar kallar man rovfåglar därför att de jagar andra levande varelser, de vanligaste är hökar, falkar och ugglor. Dessa fåglar jagar gärna råttor, möss, kaniner och fåglar som sparvar, kajor, duvor, kråkor, starar och en del andra småfåglar. Dessa rovfåglars attackläten har installerats i Bird Chaser och har därför den effekten att deras byten skräms iväg när Bird Chaser är i funktion. På högsta volym täcker Bird Chaser c:a 1000 m2, volymen kan regleras och även intervallerna mellan ljudstötarna. Dessutom är Bird Chaser utrustad med rörelsedetektor (PIR) och levereras med nätadapter.

signature-2

Fågelvakten

Fågelvakten levereras med två varningsläten. Fågelvakten kan väljas med varningsläten mot kaja, råka, gråtrut, fiskmås, skrattmås, kråka, skata eller björktrast. Kontakta oss för övriga arter. Fågelvakten är effektiv och driftsäker, den har nämligen inga rörliga delar. Detsamma gäller alla våra produkter. Fågelvakten är liksom Animal Away försedd med fotocell som ser till att den fungerar endast under dygnets ljusa timmar. Fotocellen kan kopplas ifrån, den är dessutom reglerbar. Även tiden och intervallerna för fågellätet är justerbart. En uppladdning av batterierna räcker ca. 2 veckor, laddare medföljer.