Välkommen

Har du problem med något av följande skadedjur?

Dessa beprövade och patenterade system använder sig av ultraljud och ljudvågor för att avlägsna skadedjur.

Vi hjälper dig

Caporama erbjuder skadedjursbekämpning med ultraljudsprodukter mot skadedjur som möss, råttor, sork och gnagare, även skadefåglar som kajor, måsar, kråkor och insekter som spindlar, getingar, flugor och myggor.

Vi har lång erfarenhet av miljövänlig skadedjursbekämpning. Det går att avlägsna alla vanliga skadedjur utan kemikalier eller gifter, utan fällor eller avlivning samt på ett långsiktigt, ekonomiskt och effektivt sätt.

Fladdermöss

Råttor

Råttor

Sorrk

Insekter/Getingar

Fåglar